Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP SLINGERAAP

 

1. Er wordt gestreden in vier klassen, te weten: dames junioren (t/m 16 jaar), dames senioren (17 jaar en ouder), heren junioren (t/m 16 jaar) en heren senioren (17 jaar en ouder).

2. Alle deelnemers springen éénmaal, waarna de besten uit alle vier klassen overgaan naar de finaleronde;

het gaat hierom om 10% van de deelnemers, met een minimum van vijf. In die finaleronde springen de finalisten ieder nog tweemaal, waarna dan van de in totaal drie sprongen de slechtste wordt afgetrokken.

2a. In de categorieën heren senioren en dames senioren trekken de deelnemers een lootje voor het bepalen van de startvolgorde c.q. de plaats op de inschrijflijst, waar het betreft de eerste sprong van de deelnemers in die categorieën.

2b. Bij gebleken voldoende deelname – zulks te beoordelen door de organisatie – in de categorieën van de senioren zal er binnen deze categorieën een competitie kunnen plaatsvinden tussen de deelnemers van 35 jaar en ouder. De beste drie deelnemers van 35 jaar en ouder in deze categorieën mogen in de finale nog tweemaal springen, waarna dan van de in totaal drie sprongen de slechtste mag worden afgetrokken. Bovengenoemde is niet van toepassing op een deelnemer die zich al kwalificeerde volgens artikel 2 van dit reglement. De beste deelnemer van 35 jaar en ouder in de 2 seniorencategorieën krijgt een speciale prijs, zonder dat de titel van Fries kampioen daaraan verbonden zal zijn

3. De aldus verkregen beste drie deelnemers uit iedere klasse komen in aanmerking voor eremetaal.

3a. De beste deelnemer van 35 jaar en ouder in de twee seniorencategorieën krijgt een speciale prijs, zonder dat de titel van Fries kampioen daaraan verbonden zal zijn.

4. Na oproep van de organisatie dienen de deelnemers zich onverwijld naar de aanloopschans te begeven, opdat een vlotte gang van zaken gewaarborgd zal zijn.

5. De deelnemers dienen zelf het touw vast te houden en – vervolgens – los te laten, waarna men zich onmiddellijk naar het achtereinde van de schans spoedt om een aanloop te kunnen nemen, teneinde in het touw te kunnen springen. Men mag het touw op deze wijze maximaal tweemaal naar zich toe laten komen, zulks evenwel zonder dat touw tussentijds aan te raken.

6. Voor het bepalen van de uiteindelijk afgelegde afstand wordt uitgegaan van de vroegste lichaamsafdruk – zulks in de meest ruime zin – aldus die lichaamsafdruk welke het dichtst bij de waterlijn is gelegen.

7. Geraakt een deelnemer te water, zonder dat hij/zij het zandplateau bereikt, dan komt hij/zij niet in aanmerking voor een notering in die ronde.

8. Na iedere sprong dienen de deelnemers het zandplateau onmiddellijk en langs de kortste weg te verlaten.

9. De deelnemers wordt geadviseerd licht schoeisel, zoals gym- of sportschoenen, te dragen.

10. Een deelnemer die gedurende drie achtereenvolgende jaren in één en dezelfde klasse de wisselbeker bemachtigt, mag deze definitief houden.

11. Bij de junioren kan worden deelgenomen aan het kampioenschap indien men in het bezit is van (minimaal) zwemdiploma A.

12. Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen ten gevolge van deelname, tenzij sprake is van grove schuld van de kant van de organisatie.

13. De deelnemers verklaren zich – door hun deelname – te onderwerpen aan de regels van dit reglement, zulks op straffe van uitsluiting in geval van overtreding, voor zoveel de organisatie niet anders bepaalt.

14. Tegen de beslissingen van de organisatie staat geen hoger beroep open.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

16. Iedere deelnemer wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.

 

De organisatie, de Slingeraapcommissie, binnen de Stichting Akkrum/Nes Centraal

WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP SLINGERAAP

Related Articles

Copyright © 2023 OFK Slingeraap Akkrum