Waarom moet ik meedoen?

Slingeraap is een gezellig evenement waarbij sportiviteit, gezelligheid en het Mienskips gevoel bij elkaar komt. Het is een prikkelend spektakel waarbij je je geen moment verveelt. Of je nu meedoet of niet. Families en gezinnen komen, Pake’s en Beppe’s komen voor hun pake en beppesizzers, vaders en moeders pinken een traan weg wanneer hun zoon of dochter in de spanning van de strijd toch weer een tikje verder zien springen. En natuurlijk vrienden en vriendinnen juichen elkaar naar grote prestaties.  

En dat wil juist elke springer!: de Boorne bedwingen en zijn beste sprong aan het publiek afleveren. En dat wordt altijd gewaardeerd! 

Related Articles

Copyright © 2023 OFK Slingeraap Akkrum