Waarom moet ik meedoen?

Slingeraap is een gezellig evenement waarbij sportiviteit, gezelligheid en het Mienskips gevoel bij elkaar komt. Het is een prikkelend spektakel waarbij je je geen moment verveelt. Of je nu meedoet of niet. Families en gezinnen komen, Pake’s en Beppe’s komen voor hun pake en beppesizzers, vaders en moeders pinken een traan weg wanneer hun zoon of dochter in de spanning van de strijd toch weer een tikje verder zien springen. En natuurlijk vrienden en vriendinnen juichen elkaar naar grote prestaties.  

En dat wil juist elke springer!: de Boorne bedwingen en zijn beste sprong aan het publiek afleveren. En dat wordt altijd gewaardeerd! 

Geschiedenis

Akkrum was in de jaren 80 toe aan een nieuw evenement. In 1977 startte Sport Reaal in Akkrum wat later Akkrum Nes Centraal werd. De voorzitter van Sport Reaal, Wietse de Vos had er zelf al een idee bij en met het toenmalige bestuur werd een ronde door Akkrum gemaakt. Na beoordeling van diverse locaties was de plaats achter de voormalige Rabobank de meest geschikte locatie en kon het door Wietse de Vos bedachte Slingeraap georganiseerd worden. En zo ontstond in 1983 het eerste FK Slingeraap. We zijn nu 40 jaar verder en we zijn nog steeds bijzonder trots op dit kampioenschap op deze perfecte locatie!

Wat is Slingeraap Akkrum?

Al sinds 1983 wordt ieder jaar in Akkrum het officiële Friese Kampioenschap Slingeraap georganiseerd. Een prachtig kampioenschap waarbij het doel is om met een touw zo ver mogelijk over de Boorne te springen. De Slingeraap-arena achter de voormalige Rabobank wordt met tribunes zo ingericht dat alles voor iedereen goed te volgen is, wat een schitterend schouwspel oplevert. Het kampioenschap kent ieder jaar veel deelnemers, waarbij ook fierljeppers graag komen. Er wordt gestreden in verschillende categorieën: Meisjes tot 16 jaar, Jongens tot 16 jaar, Dames vanaf 16 jaar en Heren vanaf 16 jaar. De 35+ klasse is speciaal voor de “ouderen” die heel graag mee willen doen, maar waarbij het officiële kampioenschap net buiten het bereik ligt. Er komen elk jaar veel bezoekers op af. Niet alleen uit Akkrum en omstreken, we zien ook veel vakantiegangers die ons mooie dorp komen bezoeken. Het is dus voor iedereen die van een sportief en gezellig evenement houdt. Natuurlijk gaat het bij Slingeraap om het winnen, maar minstens zo belangrijk zijn het Mienskip- gevoel en samen een gezellige avond beleven.  
Samengevat: Slingeraap Akkrum is Sfeer, Sportiviteit, Gezelligheid, Humor en Samen Zijn! 

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP SLINGERAAP

 

1. Er wordt gestreden in vier klassen, te weten: dames junioren (t/m 16 jaar), dames senioren (17 jaar en ouder), heren junioren (t/m 16 jaar) en heren senioren (17 jaar en ouder).

2. Alle deelnemers springen éénmaal, waarna de besten uit alle vier klassen overgaan naar de finaleronde;

het gaat hierom om 10% van de deelnemers, met een minimum van vijf. In die finaleronde springen de finalisten ieder nog tweemaal, waarna dan van de in totaal drie sprongen de slechtste wordt afgetrokken.

2a. In de categorieën heren senioren en dames senioren trekken de deelnemers een lootje voor het bepalen van de startvolgorde c.q. de plaats op de inschrijflijst, waar het betreft de eerste sprong van de deelnemers in die categorieën.

2b. Bij gebleken voldoende deelname – zulks te beoordelen door de organisatie – in de categorieën van de senioren zal er binnen deze categorieën een competitie kunnen plaatsvinden tussen de deelnemers van 35 jaar en ouder. De beste drie deelnemers van 35 jaar en ouder in deze categorieën mogen in de finale nog tweemaal springen, waarna dan van de in totaal drie sprongen de slechtste mag worden afgetrokken. Bovengenoemde is niet van toepassing op een deelnemer die zich al kwalificeerde volgens artikel 2 van dit reglement. De beste deelnemer van 35 jaar en ouder in de 2 seniorencategorieën krijgt een speciale prijs, zonder dat de titel van Fries kampioen daaraan verbonden zal zijn

3. De aldus verkregen beste drie deelnemers uit iedere klasse komen in aanmerking voor eremetaal.

3a. De beste deelnemer van 35 jaar en ouder in de twee seniorencategorieën krijgt een speciale prijs, zonder dat de titel van Fries kampioen daaraan verbonden zal zijn.

4. Na oproep van de organisatie dienen de deelnemers zich onverwijld naar de aanloopschans te begeven, opdat een vlotte gang van zaken gewaarborgd zal zijn.

5. De deelnemers dienen zelf het touw vast te houden en – vervolgens – los te laten, waarna men zich onmiddellijk naar het achtereinde van de schans spoedt om een aanloop te kunnen nemen, teneinde in het touw te kunnen springen. Men mag het touw op deze wijze maximaal tweemaal naar zich toe laten komen, zulks evenwel zonder dat touw tussentijds aan te raken.

6. Voor het bepalen van de uiteindelijk afgelegde afstand wordt uitgegaan van de vroegste lichaamsafdruk – zulks in de meest ruime zin – aldus die lichaamsafdruk welke het dichtst bij de waterlijn is gelegen.

7. Geraakt een deelnemer te water, zonder dat hij/zij het zandplateau bereikt, dan komt hij/zij niet in aanmerking voor een notering in die ronde.

8. Na iedere sprong dienen de deelnemers het zandplateau onmiddellijk en langs de kortste weg te verlaten.

9. De deelnemers wordt geadviseerd licht schoeisel, zoals gym- of sportschoenen, te dragen.

10. Een deelnemer die gedurende drie achtereenvolgende jaren in één en dezelfde klasse de wisselbeker bemachtigt, mag deze definitief houden.

11. Bij de junioren kan worden deelgenomen aan het kampioenschap indien men in het bezit is van (minimaal) zwemdiploma A.

12. Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen ten gevolge van deelname, tenzij sprake is van grove schuld van de kant van de organisatie.

13. De deelnemers verklaren zich – door hun deelname – te onderwerpen aan de regels van dit reglement, zulks op straffe van uitsluiting in geval van overtreding, voor zoveel de organisatie niet anders bepaalt.

14. Tegen de beslissingen van de organisatie staat geen hoger beroep open.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

16. Iedere deelnemer wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.

 

De organisatie, de Slingeraapcommissie, binnen de Stichting Akkrum/Nes Centraal

WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP SLINGERAAP

Copyright © 2023 OFK Slingeraap Akkrum